Ecclesia et Violentia: Violence against the Church and violence within the Church

  • 13 czerwca 2013

 

 


 


 

 

Gallery

 O KONFERENCJI:
Planowana konferencja naukowa będzie pierwszą w Polsce i drugą w Europie, na której przedyskutowany zostanie problem kulturowo pojmowanego fenomenu przemocy w relacji do średniowiecznego Kościoła, a także wewnątrz struktur tej instytucji. Tematyka konferencji dotyczyć będzie szczególnie aktów przemocy wymierzonych bezpośrednio w instytucje kościelne i kler, siłowej kontestacji praw majątkowych Kościoła, ale także przemocy pomiędzy duchownymi i agresywnej rywalizacji pomiędzy kościołami lokalnymi, ponadto roli przemocy w utrzymywaniu dyscypliny wewnątrz wspólnot duchowieństwa regularnego i świeckiego oraz wielu aspektów tych zjawisk, w tym także religijnej, prawnej czy ideowej interpretacji owych kwestii. Tak zakreślona problematyka badawcza należy do wyjątkowo zaniedbanych, szczególnie w mediewistycznych historiografiach środkowo-europejskich, dlatego też organizatorzy konferencji liczą, iż zorganizowanie sesji przyczyni się do wykreowania nowych pól badawczych, rzuci nowe światło na zjawiska dotąd zdecydowanie zbyt słabo przebadane, a tym samym wzbogaci nasze pojmowanie miejsca instytucji Kościoła w społeczeństwie Europy średniowiecznej.

 

ABOUT THE CONFERENCE:
The conference 'Ecclesia et Violentia. Violence against the Church and Violence within the Church in the Middle Ages' is devoted to the phenomenon of violence in relation to the medieval Church, as well as within the structures of that institution. The aim of this conference is to gain a clearer understanding of hostile and violent acts against the religious institutions and clergy alike, forceful contestation of property rights of the Church, etc. This conference seeks to explore also the interpersonal violence between clergymen or aggressive competition between local churches, moreover, the role of violence in maintaining discipline within the communities of the regular and secular clergy, as well as many aspects of these phenomena, including the religious, legal or ideological interpretation of these issues. The given issues seem to be neglected, especially on the ground of the Central European historiographies. Hence the organizers hope that the new discussion will help to create new fields of research and will shed some light on the given topics, and thus enrich our understanding of the role of the Church in medieval European society.


Organizatorzy / Organizers:
dr hab. Jacek Maciejewski, prof. nadzw. (jmac@ukw.edu.pl)
dr Radosław Kotecki (Radoslaw_Kotecki@op.pl)

Komitet naukowy / Conference programme committee:
dr hab. Jacek Maciejewski, prof. nadzw. - przewodniczący / chairman
dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. nadzw.
dr hab. Tomasz Nowakowski, prof. nadzw.
dr Radosław Kotecki - sekretarz / secretaryMiejsce konferencji:
HOTEL PRZYSTAŃ
http://przystanbydgoszcz.pl/
ul. Tamka 2
85-102 Bydgoszcz
GPS: 53°8'46.968"N  /  18°1'25.499"E
tel. +48 52 5859-601

Location:
PRRZYSTAŃ HOTEL BYDGOSZCZ
http://przystanbydgoszcz.pl/en.html
2 Tamka Street
Bydgoszcz 85-162
GPS: 53°8'46.968"N  /  18°1'25.499"E
Phone: +48 52 5895-601

 

Hotel położony jest na Wyspie Młyńskiej w centrum historycznej Bydgoszczy.
The hotel is located on Wyspa Młyńska (Mill Island) in the heart of historical Bydgoszcz

 

Na temat lokalizacji / More details on the localisation:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa_M%C5%82y%C5%84ska_w_Bydgoszczy
http://wyspa.mlynska.prv.pl/

http://www.inyourpocket.com/poland/bydgoszcz/Sightseeing/Places-of-interest/Mill-Island_32869v

Zobacz na Google Maps / See on the Google Maps

See more about the Bydgoszcz city:

http://www.visitbydgoszcz.pl/index.php/en/visiting/walk-in-bydgoszcz - very interesing site with actual informations about the city, historical data, overview of tourist attractions, guids, galleries and practival tips for visitors
http://www.visitbydgoszcz.pl/przewodniki/en/index.html - friendly city guide in English
http://bydgoszcz.wkraj.pl/#/62409/ - best virtual walk around the city
http://www.streetview.com.pl/bydgoszcz/ - Bydgoszcz on the Google Street View


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Historii Średniowiecznej,

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel.: (+48) 52 32 59 200, fax: (+48) 52 32 59 227